Історія кафедри

Кафедра ортопедичної стоматології організована у 1965 році з відкриттям стоматологічного факультету за постановою уряду «Про заходи по покращенню стоматологічної допомоги» (1961). Організатором і першим завідувачем кафедри був доцент , а потім доктор медичних наук, професор В.П.Панчоха.

До цього Василь Павлович працював старшим науковим співробітником Одеського науково-дослідного інституту стоматології. З цього ж інституту на кафедру була запрошена кандидат медичних наук О.М.Зощук, яка маючи науковий напрямок з ортодонтії, мала забезпечити викладання цього розділу ортопедичної стоматології на належному рівні. У 1966 році посаду асистента зайняв досвідчений стоматолог-ортопед В.В. Камєнєв. Після закінчення аспірантури і захисту у 1967 році кандидатської дисертації (наукові керівники проф. Є.С.Малевич, доц. В.П.Панчоха) асистентом, а згодом доцентом кафедри стала Н.О.Негусторова. У тому ж році асистентами були обрані практичні лікарі А.І.Замурейко та В.П.Лінник. Після закінчення у 1967 році клінічної ординатури асистентом став М.К.Драгобецький, а в 1970 році асистентом був призначений лікар–стоматолог В.М.Зайцев.

У 1969 – 1971 роках В.П.Панчоха працює над докторською дисертацією «Клініко-експериментальна і лабораторна розробка сучасних проблем бюгельного протезування». З завершенням роботи над докторською дисертацією та її захистом у 1972 році сформувався перший науково-педагогічний колектив кафедри. Була створена необхідна матеріальна база для проведення клінічних і лабораторних занять. Клінічними базами кафедри стали міські стоматологічні поліклініки №№ 1, 2 та теперішня дитяча стоматологічна поліклініка № 2. Всього для кафедри було виділено 30 робочих місць. Фантомний курс та лабораторні заняття, що проводились тоді зі студентами всіх курсів, відбувались в двох кімнатах навчального корпусу № 2. Наукова-дослідна робота кафедри у той період була в основному спрямована на розробку нових конструкцій зубних протезів, технології їх виготовлення та методик протезування, що проводились у співпраці з Інститутом чорної металургії при консультації академіка Ю. М. Тарана- Жовніра.

У цьому плані велись пошуки з проблеми протезування зубів бюгельними конструкціями (докторська дисертація проф. В.П.Панчохи). Була розроблена технологія високочастотної відливки каркасів бюгельних протезів з кобальто-хромового сплаву на вогнетривких моделях, методика протезування, особливо плануваня конструкції протеза. Запропоновані такі матеріали, як вогнетривка маса для моделей (а.с. №214736) та відбиткова маса для дублювання моделей(а.с №207336).

На основі вивчення розподілу сил між опорними зубами і альвеолярним відростком при стабільному, напівлабільному і лабільному з’єднанні кламера з протезом, а також вивчення разом з асистентом В.П. Лінником ступеня навантаження зуба різними кламерами, вперше запропонована методика вибору кламера в залежності від стану сил пародонта опорного зуба. Це запобігає перевантаження зубів і забезпечує довге їх зберігання. Завдяки раціональному плануванню фіксуючих елементів протеза, способу відливки каркаса і його термічній обробці забезпечується висока якість протезів. Матеріал опублікований у монографії (Панчоха В.П. Цельнолитые бюгельные протезы на огнеупорных моделях. - Київ: Здоров’я, 1981. - 192 с.) На основі розробленої технології відливки суцільнолитих каркасів бюгельних протезів була розроблена методика шинування рухомих зубів суцільнолитими знімними шинами у разі захворювань пародонта (кандидатська дисертація М.К. Драгобецького). Це дозволило добре фіксувати зуби, зменшити травматичний фактор і суттєво позитивно вплинути на лікування хворих.

Крім вищевикладеного вирішувались інші проблемні питання, що пов’язані з протезуванням зубів. Зокрема вивчений вплив базису безпосереднього знімного протеза на загоювання післяекстракційної рани (кандидатська дисертація Н.О. Негусторової), виявлена його позитивна роль у загоюванні рани, формуванні альвеолярного відростка і обов’язкового застосування його після видалення зубів.

Як відомо, знімний протез крім лікувальних властивостей можить надавати і негативний вплив на тканини протезного ложа. Одним із етіологічних чинників , що обумовлює такий вплив є хімічна дія компонентів пластмаси, яка застосовується в зубному протезуванні. Шляхом вивчення ступеня водопроникнення та вимивання залишкового мономера, барвника та замутнювача при різних режимах полімеризації пластмаси визначені значні зміни цих показників, які можуть бути причиною патологічних процесів у ротовій порожнині, запропоновані способи і режим полімеризації пластмаси, які зменшують дію полімеризату на тканини протезного ложа (кандидатська дисертація В.В.Каменева).

Вивчався вплив втрати зубів на стан шлунково-кишкового тракту в експерименті і клініці (кандидатська дисертація А.І. Замурейка). Визначена залежність між ступенем порушення функцій жування і глибиною ураження підшлункової залози, частотою загострення її захворювання. На кафедрі проведені дослідження щодо використання компактостеотомії альвеолярного відростка при усунені деформації зубних рядів (кандидатська дисертація В.М.Зайцева). Запропонована методика щадної компактостеотомії, що дозволяє значно скоротити процес лікування.

Таким був науковий доробок кафедри у період її становлення. Відкриття проблемної лабораторії з розробки нових матеріалів для зубних протезів у складі ЦНДЛ інституту та прихід на кафедру нових співробітників посприяли її подальшому розвитку.

Запропоновано спосіб виготовлення суцільнолитих металопластмасових зубних протезів, в яких досягнуте більш надійне закріплення облицювання за допомогою особливих зачепів (кандидатська дисертація В.С. Пшеняннікова).

Для відновлення коронки зуба у разі повного її зруйнування розроблена методика виготовлення штифтового зуба за допомогою запропонованого стандартного штифта (кандидатська дисертація П.Г. Герасимчука). Морфологічні дослідження видалених зубів дозволили запропонувати методику обробки кореневих каналів, яка зберігаючи тканини зуба, дозволяє встановити розмір та форму штифта для кожного зуба (а.с №118628). Запропонований набір стандартних штифтів спрощує процес протезування і підвищує його ефективність.

Проведені професором В.П.Панчохою фундаментальні дослідження вогнетривких матеріалів дозволили запропонувати нову формувальну масу і розробити методику виготовлення порцелянових коронок обпалюванням на вогнетривких моделях (кандидатська дисертація В.Є. Ключнікова). Метод не передбачає застосування дорогої дефіцитної платинової фольги, що здешевлює процес, спрощує методику протезування при високій якості коронок (а.с. №№117879, 1117057).

Під керівництвом і за участю професора В.П. Панчохи разом зі співробітниками проблемної лабораторії на основі електровакуумної технології розроблена методика покриття зубних протезів із неблагородних сплавів нітридом титану. Висока стійкість, мала електроактивність, інертність та золотистий колір дозволили застосовувати його на практиці не тільки як замінник дорого золота а й для профілактики гальванозу. Ефективність цієї методики доведена клінічними і лабораторними дослідженнями (кандидатська дисертація Е.М. Василенка).

Відомі труднощі, з якими зустрічається лікар під час протезування хворих зі значною атрофією альвеолярного відростка беззубої нижньої щелепи. У таких випадках протези слабко фіксуються на щелепі, через що пацієнти часто не можуть користуватися ними. Асистент О.І. Харченко в кандидатській дисертації розробив методику протезування таких пацієнтів. Основою цієї методики є диференційований вибір способу отримання функціонального відбитка з беззубої нижньої щелепи при значній атрофії в залежності від клініко-анатомічних особливостей протезного ложа з застосуванням запропонованого способу (а.с. №1194408). Методика дозволяє покращити фіксацію знімного протеза і підвищити якість ортопедичного лікування хворих.

У розробці цієї проблеми брали участь працівники інших закладів, які у співдружності з кафедрою вели пошуки способів підвищення якості знімних протезів і внесли свої пропозиції. Зокрема, асистент Е.М. Василенко з Донецького медичного інституту в кандидатській дисертації під науковим керівництвом професора В.П. Панчохи на основі математичного аналізу навантажень, що припадають на зуби при жуванні їжі, встановив – навантаження при різних нахилах вісі зуба спричинює ефект або притискання до щелепи, скидання з неї. На цій основі розроблена методика конструювання зубних рядів у повних протезах, яка дозволяє підвищити їх якість(а.с. №1209204).

Продовжуючи вивчення впливу втрати зубів і їх протезування, асистент М.Д. Ющенко в кандидатській дисертації визначив залежність порушення функції жування при відсутності зубів та відновлення її раціональним протезуванням на функцію шлунка хворих та виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, які перебували на лікуванні в клініці Дніпропетровського науково-дослідного інституту гастроентерології. Вивчались секреторна та моторна функції при різному ступені порушення жування до і після відновлення цієї функції протезуванням. Відновлення функції жування позитивно впливає на секреторну і моторну функції шлунка, у комплексі з іншими методами лікування дозволяє досягнути кращого результату лікування.

Наукова робота співробітників кафедри проводилась , як і раніше , у напрямку удосконалення методів ортопедичного лікування хворих із дефектами зубних рядів та захворювань пародонта. Ортопедичне втручання є невід’ємною частиною комплексного лікування таких захворювань. Запропоновано спосіб термінового закріплення зубів в один сеанс (кандидатська дисертація О.В.Громова). Випилювання шини зі стандартної заготовки з безпосереднім припасуванням її на зубах дає можливість тимчасово закріпити рухомі зуби у разі пародонтиту.

Використовуючи метод електроформування, розроблена методика виготовлення комбінованої вкладки з металу і пластмаси (кандидатська дисертація В.В. Олексієнко). Металева основа виготовляється за допомогою гальванопластики, добре повторює поверхню порожнини під вкладку. Залишкова частина порожнини заповнюється пластмасою. Щільне прилягання металу до стінок порожнини зуба запобігає повторному виникненню карієса і зберігає зуб.

Асистент Ю.Т. Шумаков разом із співробітниками проблемної лабораторії розробили і апробували на практиці метод виготовлення комбінованих коронок і мостоподібних протезів методом електроформування. Висока точність протезів – запорука їх якості, а розроблений спосіб активації металевої поверхні протеза шляхом врощення неметалевих часток дозволяє міцно фіксувати пластмасове облицювання. Це зменшує кількість поломок облицювання під час користування протезами, спрощує технологію їх виготовлення.

Таким чином, очоливши кафедру ортопедичної стоматології, професор В.П.Панчоха створив наукову школу з протезування зубів, розробок нових конструкцій зубних протезів і технології їх виготовлення. Під цього керівництвом виконано і захищено 12 кандидатських дисертацій Опубліковано особисто і разом з учнями 152 наукові роботи, у тому числі 3 монографії, низка методичних вказівок. Отримано 26 авторських свідоцтв на винаходи, виставлялися на ВДНГ СРСР і були нагороджені золотою та бронзовою медалями. Роботи професора В.П.Панчохи увійшли до наукової і монографічної літератури з ортопедичної стоматології і щелепно-лицьової ортопедії.

Після виходу професора В.П. Панчохи на заслужений відпочинок, кафедру очолив професор А.М. Левкович.

Докторську дисертацію «Хірургічне лікування прикореневих кіст та хронічних періодонтитів зі збереженням анатомічної форми та функції зуба » він захистив у 1990 році, працюючи асистентом кафедри хірургічної стоматології (зав. кафедри проф. О.Є. Малевич). Разом з співробітниками був продовжений попередній напрямок досліджень. Розроблена методика виготовлення комбінованих із пластмасою незмінних протезів (кандидатська дисертація Д.О.Кулакова). Проведена робота щодо вибору показників і методів ортопедичної корекції оклюзійних порушень зубних рядів при захворюваннях пародонта(кандидатська дисертація М.О. Коваленка). Науково-практичні розробки з проблеми ортопедичного лікування захворювань пародонта, що проведені доцентом Л.О.Зайцевим, захищені 7 патентами України.

З 2001 до 2007 року кафедрою завідував доктор медичних наук, професор В.Г.Помойницький, який перед цим працював на посаді професора кафедри терапевтичної стоматології. Асистентами кафедри стали кандидати медичних наук О.О.Фастовець, Н.І.Жеро, Р.А.Котелевський.

З 2007 року кафедрою ортопедичної стоматології ДМА завідував кандидат медичних наук, доцент О.В.Громов - автор 1 монографії, 7 винаходів та понад 70 наукових робіт

У 2012 році асистент кафедри О. О. Фастовець захистила докторську дисертацію за темою «Клініко-патогенетичне обґрунтування комплексного лікування патологічного стирання зубів». В жовтні того ж року вона за конкурсом займає посаду завідувача кафедри. У 2017 році Фастовець О.О. переобрана по конкурсу завідувачем кафедри. У 2018 році вона отримала звання професора кафедри ортопедичної стоматології.

Відповідно до сучасних тенденцій у вищій медичній (стоматологічній) освіті останнім часом велика увага приділяється модернізації навчального процесу, зокрема розвитку симуляційного навчання. В зв’язку з цим у період з 2015 року на кафедрі створено 5 класів з навчальними фантомами. Матеріальна база кафедри постійно оновлюється, переобладнуються клінічні зали, таким чином студенти мають змогу працювати на найсучаснішому стоматологічному обладнанні та оволодівати найбільш прогресивним технологічними процесами виготовлення зубних протезів. Також для оптимізації навчання студентів за останні п’ять років співробітниками кафедри видано 10 навчально-методичних посібників з різних розділів сучасної ортопедичної стоматології, 2 з яких – англійською мовою.

З 2012 року науковий напрямок роботи кафедри – клініко-функціональне обґрунтування ортопедичних методів лікування стоматологічних захворювань. У період з 2013 р. по 2018 р. на кафедрі захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (асистенти Альберт Є. Л., Матвєєнко Р. Ю., Крижановський А. Є., Кобиляк С. С., очні аспіранти Самойленко В. А., Глазунов А. О.). За результатами проведених наукових досліджень створено та впроваджено до практичного застосування сучасні методи зубного протезування та шинування хворих із захворюваннями пародонта, підвищеним стиранням зубів, а також повною відсутністю зубів.